PPP 1 w Gdyni

PPP 1 w Gdyni

udziela bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie działania poradni (Wiczlino, Chwarzno, Witomino, Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa, Dąbrówka, Orłowo, Redłowo, Gdynia-Śródmieście) oraz ich rodzicom i nauczycielom.