Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 793 827 509
58 622 09 42

Materiały do pobrania

  • mgr Ewa Wróblewska, Program ortograficzny

pobierz Program ortograficzny

 

  • mgr Lucyna Lewandowska, Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole. Funkcjonowanie. Metody i formy pracy edukacyjnej

pobierz  Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole – prezentacja

pobierz Zalecenia

 

 

  • mgr Jaworska Urszula, Metoda SI      pobierz metoda SI

 

  • 27.11.2015 r. prezentacja szkoleniowa pt. Diagnoza funkcjonalna a diagnoza  psychometryczna ilorazu inteligencji w odniesieniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ogólnodostępnych i w klasach integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.

pobierz  Diagnoza