Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 793 827 509
58 622 09 42

Pracownicy

Dyrektor:   mgr Lucyna Lewandowska

Wicedyrektor:   mgr Aneta Loranty-Pacek

Psycholodzy

 • mgr Mariola Cirson – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta, logopeda
 • mgr Edyta Kilińska-Wróbel – psycholog
 • mgr Małgorzata Labuda – psycholog, psychoterapeuta rodzinny, doradca zawodowy
 • mgr Beata Lewandowska – psycholog, terapeuta analityczny
 • mgr Lucyna Lewandowska – psycholog kliniczny, trener, terapia TSR, trener EEG Biofeedback
 • mgr Joanna Lewańczyk-Popow – psycholog, psychotraumatolog, trener EEG Biofeedback, specjalista w zakresie edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • mgr Patrycja Lipiec – psycholog
 • mgr Maria Michalska – psycholog
 • mgr Elżbieta Sawicka – psycholog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych
 • mgr Iwona Sroka – psycholog, psychoterapeuta rodzinny
 • mgr Anna Watras – psycholog, mediator
 • mgr Anna Wawszczak – psycholog, terapeuta krótkoterminowy, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeutycznego

Pedagodzy

 • mgr Katarzyna Abramowicz – pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy
 • mgr Dorota Derheld – pedagog, doradca zawodowy
 • mgr Elżbieta Dobroszek – pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta Instrumental Enrichment
 • mgr Donata Lewandowska-Sobiech – pedagog, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Aneta Loranty-Pacek – pedagog, logopeda, surdotyflopedagog, diagnoza i terapia metodą Warnkego
 • mgr Monika Piekarz – pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, specjalista ds. wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnością, doradca zawodowy
 • mgr Małgorzata Piwońska – pedagog, arteterapeuta, trener EEG-Biofeedback
 • mgr Jolanta Tomporowska – pedagog, oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta pedagogiczny, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej, specjalista w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • mgr Kamila Tracz – pedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem
 • mgr Ewa Wróblewska – pedagog, trener EEG- Biofeedback
 • mgr Iwona Zgondek-Stram – pedagog, terapeuta psychoanalityczny

Logopedzi

 • mgr Małgorzata Szurmiak – logopeda
 • mgr Ariana Przybysz –  logopeda, surdologopeda, filolog polski, certyfikowany diagnosta SAT
 • mgr Urszula Jaworska – logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

lekarz med. Elżbieta Stec – specjalista pediatra, specjalista medycyny rodzinnej