Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 793 827 509
58 622 09 42

Druki

Pobierz   Informacja ZO

 

Wnioski do pobrania:

Inne:

 

Wnioski podpisane przez obojga rodziców należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.
Wnioski przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.