Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 793 827 509
58 622 09 42

Sieć współpracy i samokształcenia

W PPP nr 1 istnieją aktualnie dwie sieci współpracy i samokształcenia:

 1. Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych, która skupia wokół siebie osoby, odpowiedzialne za wdrażanie poradnictwa zawodowego w szkole. Tematyka spotkań dotyczy aktualnych trendów w branży doradczej, wymiany „dobrych praktyk”, jest też odpowiedzią na potrzeby rozwojowe uczestników.
 2. Sieć Mediatorów Szkolnych, której uczestnicy to osoby zainteresowane rozwojem kompetencji dotyczących rozwiązywania konfliktów.                                   

Co to jest sieć ?

To forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.

Sieć to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

 Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami:

 • brakiem hierarchii,
 • brakiem członu kierowniczego,
 • brakiem podporządkowania,
 • dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,
 • tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,
 • specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości,
 • minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania.

Cele:

 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 • wspólne wykonywanie zadań,
 • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
 • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

 

Sieć powinna służyć współpracy i samokształceniu dającemu możliwość:

 • analizie dobrych praktyk
 • wymiany doświadczeń
 • tworzeniu innowacyjnych rozwiązań
 • poszerzaniu kompetencji

Sieć jako ucząca się społeczność zawodowa: 

 • wszyscy członkowie są zaangażowani w proces uczenia się,
 • uczą się zespołowo – z innymi i od innych,
 • podstawą uczenia się są problemy wynikające z praktyki,
 • uczą się, działając i działają, ucząc się,
 • miarą efektywności uczenia się są postępy uczniów.

 

Pobierz  Zasady rozmowy
Pobierz  Sieci
Pobierz  Podsumowanie Spotkania SMS