2
3

Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej – kiedy i jak często wykonywać kontrole?

Badanie termowizyjne jest jednym z najważniejszych narzędzi do inspekcji i utrzymania instalacji elektrycznych. Wykonywane regularnie, pozwala na wczesne wykrywanie problemów, które mogą prowadzić do awarii, przestoju i kosztownych napraw. Ale kiedy i jak często powinno się przeprowadzać te badania? Jako ekspert od termowizji, podpowiem Wam w tym artykule.

Zrozumienie badania termowizyjnego

Zanim jednak przejdziemy do częstotliwości przeprowadzania badań termowizyjnych, warto zrozumieć, czym jest samo badanie. Kamera termowizyjna to urządzenie, które wykorzystuje promieniowanie podczerwone do detekcji różnic temperatury. Dzięki temu jest w stanie wykryć przegrzewanie się elementów instalacji elektrycznej, które są często wczesnym ostrzeżeniem przed awarią.

Kiedy przeprowadzić badanie termowizyjne?

Istnieje kilka okoliczności, które powinny skłonić do przeprowadzenia badań termowizyjnych:

  • Po instalacji lub modernizacji systemu elektrycznego – pierwsze badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych powinno być przeprowadzone po zakończeniu instalacji lub dużych modernizacji systemu elektrycznego, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
  • Przy nieoczekiwanych przestojach lub awariach – jeśli doświadczasz nieoczekiwanych przestojów lub awarii, badanie termowizyjne może pomóc zidentyfikować źródło problemu.
  • Gdy istnieje ryzyko przeciążenia systemu – W okresach intensywnego korzystania z energii elektrycznej, takich jak fale upałów czy zimy, warto przeprowadzić badanie termowizyjne, aby upewnić się, że system nie jest przeciążony.

Jak często przeprowadzać badania termowizyjne?

Zalecana częstotliwość badań termowizyjnych może zależeć od kilku czynników, takich jak:

  • Wiek instalacji – starsze systemy mogą wymagać częstszych kontroli, ponieważ mogą być bardziej podatne na awarie.
  • Historia awarii – jeśli system miał już problemy w przeszłości, warto zwiększyć częstotliwość badań.
  • Obciążenie systemu – intensywne użytkowanie systemu może skracać jego żywotność, co sugeruje potrzebę częstszych kontroli.

Jako ogólna zasada, dla większości komercyjnych i przemysłowych instalacji elektrycznych, badanie termowizyjne powinno być przeprowadzane co najmniej raz do roku. W szczególnie newralgicznych miejscach, takich jak szpitale, stacje energetyczne czy zakłady produkcyjne, badania mogą być przeprowadzane nawet co kwartał.

Pamiętaj, że regularne badania termowizyjne są nie tylko narzędziem do zapobiegania awariom, ale także składnikiem programu utrzymania i naprawy, który pomaga utrzymać instalację w dobrej kondycji na przestrzeni lat. Wielokrotnie koszt przeprowadzenia badania jest znacznie mniejszy niż koszt naprawy uszkodzeń, które mogą wyniknąć z pominięcia regularnej inspekcji. Jeśli potrzebujesz wykonać badanie termowizyjne to warto się zgłosić do specjalistów, takich jak https://easyrentier.com/.