5
8

Jakie są rodzaje psychoterapii?

Psychoterapia to na tyle szerokie zagadnienie, że można mówić o wielu jej rodzajach. Dodatkowo w celu przeprowadzenia takiego podziału wykorzystuje się różne kryteria. Pod uwagę można wziąć np. nurt terapeutyczny oraz czy uczestników, biorących udział w spotkaniach. Dziś skupimy się na tej drugiej kwestii, wyróżniając psychoterapię indywidualną i grupową.

Psychoterapia we Wrocławiu – indywidualne spotkania z terapeutą

Indywidualna rozmowa ze specjalistą pozwala w stu procentach skupić się na problemach, które utrudniają nam funkcjonowanie. Wyróżnić możemy:

  1. psychoterapię indywidualną krótkoterminową;
  2. psychoterapię indywidualną długoterminową.

Spotkania mają na celu przywrócenie równowagi, lepsze poznanie siebie, pracę nad konkretnym problemem. Na samym początku odbywają się konsultacje, podczas których specjalista może zapoznać się z pacjentem. To przestrzeń na obustronną dyskusję, mającą na celu ustalenie, jak będzie wyglądała ewentualna przyszła współpraca.

Terapia grupowa

Taka forma terapii polega na regularnych spotkaniach w grupie osób. Podczas sesji obecny może być jeden lub dwóch terapeutów. Co ważne, oprócz interakcji terapeuta-pacjent ważne są tu także interakcje między pacjentami. Siłę stanowi więc tutaj w dużej mierze oddziaływanie grupowe, szczególnie że osoby dobierane są przez specjalistów w taki sposób, by mogły czerpać nawzajem ze swoich doświadczeń, zmagań z podobnymi problemami itp. Ogromną wartością takich spotkań jest możliwość uzyskania feedbacku od uczestników. W takim bezpiecznym miejscu można także wpłynąć na redukcję lęku społecznego.

Na czym jeszcze polegają różnice?

Psychoterapia indywidualna dedykowana jest osobom w każdym wieku, także dla dzieci. Z kolei spotkania grupowe przeznaczone są raczej dla dorosłych, rzadziej dla młodzież. W pierwszym przypadku proces ma na celu głównie nawiązanie kontaktu ze swoimi uczuciami, myślami i pogłębienie samoświadomości w tym zakresie (szczegóły procesu zależą już od konkretnego nurtu). Z kolei doświadczenie terapii grupowej to dodatkowo także szansa na poznanie swoich trudności na tle problemów innych osób oraz doświadczenie wsparcia z wielu różnych źródeł.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply