4
2

Koszty i zwrot z inwestycji w termografię dla przedsiębiorstw energetycznych

Coraz więcej firm z branży energetycznej docenia korzyści wynikające z zastosowania termografii. Jest to technologia, która umożliwia szybkie i dokładne wykrywanie problemów w rozdzielniach elektrycznych oraz innych elementach infrastruktury energetycznej. Ale czy jest to inwestycja opłacalna? Spróbujmy zbadać koszty związane z wdrożeniem termografii oraz potencjalny zwrot z tej inwestycji.

Analiza kosztów zakupu sprzętu i przeprowadzania badań

Koszty wdrożenia termografii można podzielić na kilka głównych kategorii:

  1. Zakup kamery termowizyjnej: Ceny kamer termowizyjnych różnią się w zależności od specyfikacji, marki i modelu. Koszt zakupu może wynosić od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych. Kluczowe jest wybranie kamery odpowiedniej dla potrzeb przedsiębiorstwa – nie zawsze najdroższa kamera jest najlepszym rozwiązaniem.
  2. Szkolenia dla personelu: Aby maksymalnie wykorzystać możliwości kamery termowizyjnej, konieczne jest przeszkolenie personelu. Koszty szkolenia zależą od jego zakresu oraz dostawcy.
  3. Koszty eksploatacji: Do kosztów eksploatacji należą m.in. kalibracja kamery, wymiana części i konserwacja.

Szacowany czas zwrotu z inwestycji

Szacowanie czasu zwrotu z inwestycji w termografię zależy od wielu czynników. Dla firm energetycznych kluczowym benefitem jest zdolność do wczesnego wykrywania problemów, co może znacząco obniżyć koszty związane z awariami i przestojami.

Jeśli zakładamy, że dzięki termografii przedsiębiorstwo jest w stanie uniknąć co najmniej jednej poważnej awarii rocznie, oszczędzając w ten sposób setki tysięcy złotych, zwrot z inwestycji może nastąpić już po roku lub dwóch.

Długoterminowe korzyści finansowe

Oprócz bezpośrednich oszczędności związanych z unikaniem awarii, termografia przynosi również inne długoterminowe korzyści finansowe:

  • Optymalizacja konserwacji: Dzięki regularnym badaniom termowizyjnym, firmy mogą lepiej planować konserwację i wymianę części, co prowadzi do obniżenia kosztów utrzymania.
  • Przedłużenie żywotności sprzętu: Wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów może znacząco przedłużyć żywotność rozdzielni elektrycznych i innych kluczowych elementów infrastruktury.
  • Poprawa bezpieczeństwa: Unikanie awarii i przestojów nie tylko obniża koszty, ale również zwiększa bezpieczeństwo pracowników oraz klientów.

Podsumowując, inwestycja w termografię dla przedsiębiorstw energetycznych jest nie tylko opłacalna, ale wręcz konieczna. Choć początkowe koszty mogą wydawać się wysokie, długoterminowe korzyści finansowe oraz wzrost bezpieczeństwa są bezcenne.

Źródło: https://easyrentier.com