17
12

Na czym polegają i jak działają klastry energetyczne?

Klastry energetyczne w Polsce pełnią wiele zadań, które warto poznać. Przede wszystkim mają na celu zapewniać poprawę lokalnego środowiska naturalnego, bezpieczeństwa energetycznego, efektywności ekonomicznej i zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Czym cechuje się klaster energetyczny? O czym warto wiedzieć? Jakie kwestie są najważniejsze?

Elektrownie wodne w klastrach energii

Na początku warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest klaster energetyczny OZE. Jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego wchodzić mogą:

  • osoby prawne,
  • osoby fizyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • instytuty badawcze itp.

Pojęcie dotyczy dystrybucji, zapotrzebowania i obrotu energii z odnawialnych źródeł energii. Znaczenie ma też napięcie znamionowe niższe niż 110 kV, jakie występuje na obszarze klastra w powiecie lub gminach. W tym wypadku obszar działania jest ustalany na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii, którzy są członkami klastra. Elektrownie wodne w klastrach energii są reprezentowane przez koordynatorów.

Zarządzanie klastrami energii

Jak wygląda zarządzanie klastrami energii? Pamiętajmy o tym, że klastry energii są reprezentowane przez koordynatora, jakim może być stowarzyszenie, fundacja lub członek klastra energii. To rozwiązanie jest adresowane dla szerokiego grona odbiorców, których potrzeby i działania wiążą się z energią cieplną lub elektryczną. Przykładem są elektrownie wiatrowe w klastrach energii. Najprościej rzecz ujmując, to pewna platforma współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, naukowym środowiskiem, przedsiębiorcami i różnymi podmiotami.

Klaster energetyczny OZE pełni kilka zadań. Z pewnością ma za zadanie zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne i zwiększyć konkurencyjność lokalnej gospodarki ekonomicznej. Co ciekawe, współpraca w tym zakresie może przyczyniać się do pobudzenia energetyki prosumenckiej, restrukturyzacji wiejskich obszarów i rozwojowych działań. Ogromnym atutem jest możliwość osiągnięcia wzrostu nowoczesności i zbudowania kapitału społecznego.

Społeczność energetyczna jest dosyć nowym pojęciem, które dotyczy podmiotów wspólnie działających w zakresie wytwarzania, sprzedaży, dystrybucji, czy też magazynowania energii. Ciekawe informacje na ten temat znajdziemy w Krajowej Izbie Klastrów Energii. Warto wiedzieć, że podjęcie współpracy w ramach klastra energetycznego wpływa na łatwiejsze osiągnięcie danych celów, niż działania samodzielne. Klastry energetyczne w Polsce skupiają się na tworzeniu relacji trwałych, które opierają się na zielonej transformacji.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply