10
11

Inwestowanie w obligacje komunalne – co musisz wiedzieć?

Bezpieczną formą inwestowania są obligacje samorządowe. Dzięki nim można zdywersyfikować portfel oszczędności i zabezpieczyć środki przed inflacją. Miasta oraz gminy i powiaty starają się ograniczać kredyty bankowe. Ustawa o finansach publicznych podaje sztywne limity zadłużenia, a mechanizmy kontroli, jak Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopuszczają nadmiernych obciążeń dla budżetów JST. Dlatego emisje obligacji przez samorządy stają się coraz popularniejsze i łatwiej dostępne.

Dlaczego gminy emitują obligacje?

Polskie gminy chętnie emitują obligacje komunalne. Dla samorządów to alternatywny sposób na pozyskanie środków niezbędnych do finansowania miejskich lub wiejskich inwestycji. Emisja obligacji nie jest domeną metropolii, to także wsparcie dla mniejszych jednostek samorządowych. Dla gmin emitowanie obligacji jest sposobem na:

  • zmniejszenie zadłużenia w sektorze bankowym,
  • uniknięcie zbyt wysokiego deficytu w budżecie gminy,
  • pozyskanie dzięki obligacjom środków na inwestycje lub na wkład własny w większe projekty (np. realizowane przy wsparciu unijnym),
  • jest to rodzaj dywersyfikacji źródeł finansowania,
  • zabezpieczenie przed inflacją przy rosnących kosztach utrzymania infrastruktury gminnej.

Funkcjonowanie obligacji samorządowych w dobie inflacji

Ustawa o samorządzie terytorialnym oraz o finansach publicznych dopuszcza emitowanie obligacji przez gminy. Choć nie jest to zjawisko nowe w świecie finansów, to zwłaszcza obecnie, w dobie inflacji warto sprawdzić, gdzie emitowane są obligacje komunalne w Polsce. Oprocentowanie kredytów wzrasta, a potencjalne zyski z zakupu obligacji miejskich zachęcają do poszerzenia portfela o ten typ aktywów. Emisje obligacji są korzystne dla obu stron: dla gmin pozyskujących w ten sposób dodatkowe fundusze i dla inwestorów, który otrzymują bezpieczną lokatę kapitału.

Bezpieczne i opłacalne obligacje samorządowe

Zwykle obligacje samorządowe są emitowane na okres finansowania konkretnej inwestycji. Najczęściej stanowią alternatywny wkład własny zamiast zaciągania pożyczki bankowej. Można je zatem zakupić na dłuższy okres, gdyż inwestycje miejskie zwykle trwają około 3 lat. Plusem dla samorządów jest możliwość spłaty odsetek po zakończeniu inwestycji, a nawet karencja w spłacie.

W ten sposób samorządy bezpiecznie gospodarują finansami publicznymi. Inwestorzy z kolei mogą zakupić obligacje w banku lub domu maklerskim. Emisja obligacji w Polsce wymaga pośrednika, agenta, który uczestniczy w całym procesie i współpracuje zarówno z gminą, jak i z instytucją finansową (bank, dom maklerski). Godną zaufania jest firma Aesco zajmująca się kompleksową obsługą procesów emisji obligacji samorządowych.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply